Lenovo ThinkSystem SR645 Removing rack latches - Lenovo Support ZA