Lenovo ThinkSystem DM7100 removing a DIMM - Lenovo Support ZA