Lenovo ThinkSystem SR950 removing a LOM adapter - Lenovo Support ZA