Lenovo ThinkSystem SE350 removing a DIMM - Lenovo Support ZA