Lenovo ThinkSystem SR670 installing a PCIe adapter - Lenovo Support ZA