Lenovo ThinkSystem SR630 removing a rack latch - Lenovo Support ZA