Lenovo ThinkSystem SR590 installing a power supply - Lenovo Support ZA