Lenovo ThinkSystem SR590 installing a rack latch - Lenovo Support ZA