Lenovo ThinkSystem DM7000 installing a DIMM - Lenovo Support ZA