Lenovo ThinkSystem DM7000 installing a RTC battery - Lenovo Support ZA