Reinstalling Mirametrix Glance software - Lenovo Support ZA