ThinkSystem SR635/SR655: IPv6 addresses are not displayed correctly on BMC WebUI - Lenovo ThinkSystem SR635 and Lenovo ThinkSystem SR655 - Lenovo Support ZA