Lenovo ThinkSystem SE350 installing a power supply - Lenovo Support US