Downloading FFDC via OneCLI may fail on ThinkSystem SR635/SR655 - Lenovo ThinkSystem - Lenovo Support US