LXCA不顯示磁盤信息某些情況下, ThinkSystem服務器- Lenovo ThinkSystem - Lenovo Support TW