VMware ESXi 5.x & 6.x günlüğünde görülen birden çok "VIRT_RESET" ve "ABORT" mesajı - IBM System x3850 X6 (3837, 3839) ve System x3950 X6 (3837, 3839) - Lenovo Support TR