OneCLI fiziksel ağ bağlantı noktası bilgileri Red Hat 7 altında eksik - Think Server TS460 - TR