RHEL 7.2 ve sonrası için kurulum, MD RAID 1 - Lenovo Sunucuları üzerindeki RHEL 7.1'den daha yavaştır - TR