Kullandığınız Browser desteklenmemektedir

Lenovo support web sitesi Microsoft© Internet Explorer 10+, Mozilla Firefox 29+, Chrome 34+ Browserlarını desteklemektedir

   Yazılımınızı kurtarmak için önceden yüklenmiş olan servis bölümünü kullanma

   Aşağıdaki yazıda, sabit sürücünüzde bulunan yazılım kurtarma mekanizmasının işlevleri ve kullanımı anlatılmaktadır:

   ThinkPad düğmesi
   Access IBM düğmesi Not: Servis bölümüne, başlatma sırasında Access ThinkPad veya Access IBM düğmesine basarak erişebilirsiniz.
   • ThinkPad G40, G41
   • ThinkPad R40, R40e, R50, R50e, R50p, R51, R51e, R52, R60, R60e, R61
   • ThinkPad T20, T21, T22, T23, T30, T40, T40p, T41, T41p, T42, T42p, T43, T43p, T60, T60p, T61
   • ThinkPad X30, X31, X32, X40, X41, X41 Tablet, X60, X60s, X60 Tablet
    Not: Aşağıda belirtilen yönergeler, bu ThinkPad sistemleri için geçerli değildir.

   Bu yeni kurtarma şekli, kullanıcının makinede önceden yüklü bulunan işletim sistemi ve yazılımını orijinal fabrika durumuna geri yüklemesine olanak tanır. Bu, makinede başka yollarla çözülemeyen sorunlarla (örn. kurtarılamayan yazılım hataları) karşılaşıldığında yararlı olabilir. Kurtarma bölümü makineyle birlikte gelen tek kurtarma aracı olduğundan, ek sabit sürücü yeri kazanmak üzere servis bölümündeki verileri kaldırmanız veya silmeniz önerilmez. Çok zayıf bir ihtimal de olsa sabit sürücü arızalanırsa, Destek Merkezi ile iletişime geçerek önyüklü bir kurtarma görüntüsü içeren yedek sürücü ve CD edinebilirsiniz.

   Yazılım kurtarması yapmadan önce, Lenovo, sisteminize eklenmiş olan tüm donanımı çıkararak sisteminizi orijinal fabrika yapılandırmasına döndürmenizi önerir.

   Sistem ilk başlatıldığında boş bir ekranda aşağıdaki mesaj gösterilir:

   To Start the Product Recovery program, press F11 (Ürün Kurtarma programını başlatmak için F11'e basın)

   Bu mesaj ekranda yaklaşık 2 saniye boyunca kalır ve makine güç kapalı durumundan her başlatıldığında gösterilir. Mesaj görünürken F11 tuşuna basılırsa sistem Servis bölümüne girer.

   Not:
   Sistem bir Microsoft Windows 2000 / Microsoft Windows NT 4.0 "Seçin ve Kurtarın" sistemi ise, ana Recovery Utilities (Kurtarma Yardımcı Programları) ekranından önce bir ekran gösterilir: Tek bir işletim sistemi önyüklü olan makinelerde yalnızca tek bir işletim sistemi kurtarma seçeneği görüntülenir.

   Windows 2000: Recover Windows 2000, or change your
   operating system to Windows 2000 (Windows 2000'i kurtarın veya işletim sisteminizi Windows 2000'e değiştirin)

   Windows NT 4.0: Recover Windows NT 4.0, or change your
   operating system to Windows NT 4.0 (Windows NT 4.0'ı kurtarın veya işletim sisteminizi Windows NT 4.0'a değiştirin)

   Yukarıdaki seçim, tüm sistemler için geçerli değildir.

   Ana menüde, aşağıdaki üç seçeneğe çok benzer bir şey görüntülenir.

   Not: Bazı menü seçenekleri belirli sistemlerde bulunmaz.

   Ana menü
   Full recovery (Tam kurtarma): Sabit diskinizi yeniden biçimlendirin ve
   Windows ME, aygıt sürücüleri
   ve önceden yüklenen uygulamalar yükleyin
   Partial recovery (Kısmi kurtarma): Sabit diskinizi yeniden biçimlendirin ve
   Windows ME
   ve tüm aygıt sürücülerini yükleyin.
   System utilities (Sistem yardımcı programları): Sistem yardımcı programları menüsünü görüntüleyin.

   "Full recovery" (Tam kurtarma) veya "Partial recovery" (Kısmi kurtarma) seçildiğinde, kullanıcının önyüklemeyi geri yüklemek ve devam etmek istediğini onaylaması gerekir. Kullanıcı Yes (Evet) yanıtını verirse SABİT SÜRÜCÜNÜN TAMAMI BİÇİMLENDİRİLİR. TÜM KULLANICI VERİLERİ KAYBOLUR ve sistem orijinal fabrika durumuna geri yüklenir.

   Kullanıcı Arabirimine eklenmiş olan belgelenmemiş bir ilave özellik de doğrudan DOS komut istemine düşebilmektir. F3'e basıldığında (bununla ilgili bir komut istemi yoktur) kurtarma yardımcı programından çıkılır ve DOS komut istemine gidilir. Esc tuşuna basıldığında sistem yeniden başlatılır.

   "System utilities" (Sistem yardımcı programları) seçildiğinde, aşağıdakine benzer bir menü görünür.

   System utilities (Sistem yardımcı programları)
   Run diagnostics (Tanılamayı çalıştır): Bilgisayar donanımızda
   tanılamaları çalıştırın.
   Create a diagnostic diskette (Tanılama disketi oluştur): Başlatılabilir bir tanılama
   disketi oluşturun.
   System Information (Sistem Bilgileri): Bilgisayar yapılandırmanızla ilgili
   bilgiler görüntüleyin.
   Create a Recovery Repair diskette (Kurtarma Onarım disketi oluştur): Sabit
   diskteki
   IBM Product Recovery
   programına erişimi geri yüklemek için başlatılabilir bir disket oluşturun.

   Utilities (Yardımcı Programlar) ekranı, kullanıcının acil durum onarım disketi oluşturmasına olanak tanır. Bu disket, Ana Önyükleme kaydını geri yüklemek için kullanılabilir. Bu seçenekten kullanıcı, proaktif olarak, Ana Önyükleme Kaydının değiştiği ve açılışta F11 belirtiminin artık görünmediği durumlarda kullanılabilecek bir disket oluşturabilir. Lenovo ayrıca, C:\IBMTOOLS dizininde RRDISK.BAT adlı aynı işi yapan DOS tabanlı bir yardımcı program da sağlamaktadır. Kullanıcı bu işlevi yürütürse aşağıdaki mesajı görür:

   Use this utility to create a Recovery Repair diskette. (Kurtarma Onarım disketi oluşturmak için bu yardımcı programı kullanın.) If the
   message "To start the IBM Product Recovery program, press F11"
   is not displayed when you start your computer, you might be able
   to restore access to the IBM Product Recovery program on the hard
   drive by using this diskette.
   (Bilgisayarınızı başlattığınızda "IBM Product Recovery programını başlatmak için F11'e basın" mesajı görünmüyorsa bu disketi kullanarak sabit sürücüdeki IBM Product Recovery programına tekrar erişim elde edebilirsiniz.)

   To create a Recovery Repair diskette, insert a blank diskette into
   diskette drive A, and press any key.
   (Bir Kurtarma Onarım disketi oluşturmak için A disket sürücüne boş bir disket yerleştirip herhangi bir tuşa basın.)

   After inserting the diskette and pressing a key, LOADDSKF.EXE will create a diskette from the file RRDISK.DSK. (Disketi yerleştirip herhangi bir tuşa bastıktan sonra "LOADDSKF.EXE" programı "RRDISK.DSK" dosyasından bir disket oluşturacaktır.) Bundan sonra kullanıcı şu mesajı görür:

   The diskette has been created. Label the diskette "Recovery
   Repair diskette," and store it in a safe place.

   To run the Recovery Repair diskette, insert it into diskette
   drive A, and restart the computer.
   (Disket oluşturuldu. Disketi "Kurtarma Onarım disketi" olarak etiketleyin ve güvenli bir yerde saklayın. Kurtarma Onarım disketini çalıştırmak için disketi A disket sürücüsüne yerleştirin ve bilgisayarı yeniden başlatın.)

   Kullanıcı, Kurtarma Kullanıcı Arabirimine geri döndürülür.

   Sistem disketten başlatıldığında kullanıcı şu mesajı görür:

   This diskette will attempt to restore access to the IBM Product
   Recovery program on the hard disk

   (Bu disket, sabit diskteki IBM Product Recovery programına erişimi tekrar sağlamaya çalışacaktır. Devam etmek için bir tuşa basın.)

   Bir tuşa basıldığında Autoexec programı, "a:\bmgr.exe /Fboot.bin /Mbgr%CC%.scr /s" komutunu (CC ülke kodudur) çalıştırır. Program başarıyla çalışırsa aşağıdaki mesaj görünür:

   Access to the IBM Product Recovery program has been
   restored. Remove the diskette from the drive, and press
   Ctrl+Alt+Delete to restart the computer.
   (IBM Ürün Kurtarma programına erişim tekrar sağlandı. Disketi sürücüden çıkarıp Ctrl+Alt+Delete tuşlarına basarak bilgisayarı yeniden başlatın.)

   Program başarıyla çalışmazsa (kullanıcı IBM_SERVICE etiketli bölümü silmişse) kullanıcı şu mesajı görür:

   The IBM Product Recovery program could not be found on
   your hard drive. Contact the IBM Personal Systems IBM Support Center
   for information about obtaining and IBM Product Recovery CD
   for your computer.
   (Sabit sürücünüzde IBM Product Recovery programı bulunamadı. Bilgisayarınız için bir IBM Product Recovery CD'si edinmeyle ilgili bilgi için IBM Kişisel Sistemler IBM Destek Merkezi ile görüşün.)

    

   Bu diskette bulunan diğer önemli bir öğe de MENUcc.SCR veya BMGR.SCR dosyasıdır. Bu dosyada şu satırlar vardır:

   <PROMPT1=To Start the IBM Product Recovery program, press F11>
   <Wait=40>
   <KEY1=F11>

   "To Start the Product Recovery program, press F11" (Ürün Kurtarma programını başlatmak için F11'e basın) mesajını son kullanıcıdan gizlemek için bu yararlı olabilir. Komut istemini boş veya nokta olarak değiştirebilir ya da wait= parametresini çok kısa bir süreye ayarlayarak mesajın okunamamasını ve tuşa basılamamasını sağlayabilirsiniz. Bu değerlerle ilgili kurallar:

   • İlk alan, önyükleme yöneticisinin denetimi etkin bölüme devretmeden önce görüntülediği mesaj metnidir. Önyükleme yöneticisi tarafından desteklenen tek seçenek, "IBM_SERVICE" birim etiketine sahip bir bölüme önyükleme yapılmasıdır. Metin 1 - 94 karakter arası olabilir.
   • İkinci alan, mesajın, etkin bölüme önyükleme yapılmadan önce görüntülendiği tik sayısıdır (18,2 tik/saniye). Bu alan, 1 - 255 arasında bir sayı olmalıdır.
   • Üçüncü alan, servis bölümüne önyükleme yapılmasını sağlayan olan basılacak F tuşunun adıdır. 1 - 12 arasındaki F Tuşları desteklenir.

   Geçerli bir MENUcc.SCR veya BMGR.SCR dosyasının metni yukarıda gösterilmiştir. “<PROMPT=" ifadesini izleyen tüm boşluklar önemlidir.

   Search

   Bu bilgi yararlı oldu mu??

   Geri bildiriminiz bu siteyi geliştirmemize yardımcı olacaktır..

   • Alias ID:
   • Document ID: HT035517
   • Last Updated :17 Jun 2015
   • © 2016 Lenovo