เหตุการณ์ RAID อาจรายงานสิ่งที่แนบมาไม่ได้รับการสนับสนุนเมื่อมีการเชื่อมต่อ D1212 / D1224 มากกว่า 3 Think System - Lenovo Think System - Lenovo Support TH