Unsupported Browser Detected

The Lenovo Support website supports Microsoft Internet Explorer 10+, Mozilla Firefox 29+, Chrome 34+ and any other modern web browser.

   การเรียกคืนแบตเตอรี่

   เลือกภาษาที่ต้องการจากรายการต่อไปนี้ :
   · 简体中文 · Bahasa Indonesia · 한글 · Suomi
   · 繁體中文 · Français · Bahasa Melayu · 日本語
   · Dansk · עברית · Português · русский язык
   · Deutsch · हिंदी · Svenska · English
   · Español · Italiano · ภาษาไทย · Việt
   · українська · Nederlands
   เรียน ลูกค้า Lenovo

   วันที่ 21 เมษายน 2015 -- Lenovo ได้ทำการเรียกคืนเพิ่มเติมตั้งแต่วัน 27 มีนาคม 2014 โดยร่วมมือกับคณะกรรมการคุ้มครองความปลอดภัยของผู้บริโภค (CPSC) Lenovo กำลังดำเนินการขอเรียกคืนแบตเตอรี่ลิเธียมไอออนประมาณ 200,000 ชุดในสหรัฐอเมริกาและแคนาดาด้วยความสมัครใจ  แบตเตอรี่เหล่านี้ผลิตมาสำหรับใช้กับคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ค ThinkPad ซึ่งมีการจัดส่งในช่วงระหว่างเดือนกุมภาพันธ์ 2010 และเดือนมิถุนายน 2012 เพื่อความปลอดภัยของผู้ใช้ Lenovo จะมอบแบตเตอรี่สำหรับเปลี่ยนให้ลูกค้าใช้แทนแบตเตอรี่ทั้งหมดที่ถูกเรียกคืนโดยไม่คิดค่าใช้จ่าย

   ดู คำถามที่พบบ่อยเกี่ยวกับการเรียกคืนแบตเตอรี่

   Lenovo จำหน่ายแบตเตอรี่ไปพร้อมกับคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊คเครื่องใหม่ หรือจำหน่ายแยกต่างหากเป็นอุปกรณ์เสริมหรือเป็นแบตเตอรี่สำหรับเปลี่ยน ตามรุ่นที่ระบุด้านล่างนี้ 
   • Edge 11, Edge 13, Edge 14, Edge 15, Edge 120, Edge 125, Edge 320, Edge 325, Edge 420, Edge 425, Edge 430, Edge 520, Edge 525, Edge 530
   • X200, X201, X200S, X201S, X220, X220T, X100E, X120E, X121E, X130E, X131E  
   • T410, T420, T510, T520
   • W510, W520
   • L412, L420/421, L512, L520
   คุณควรปิดเครื่อง ถอดแบตเตอรี่ออก และจ่ายไฟ ThinkPad ด้วยการเสียบอะแดปเตอร์ AC และสายไฟเท่านั้นจนกว่าจะได้รับแบตเตอรี่สำหรับเปลี่ยน

   Lenovo ขออภัยสำหรับความไม่สะดวกที่เกิดจากปัญหานี้ เราให้ความสำคัญอย่างยิ่งต่อการส่งมอบผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพเสมอมาและต่อไปในอนาคต 
   โซลูชันแบบอัตโนมัติ
   ในการใช้โซลูชันอัตโนมัติ คุณต้องดูเพจนี้โดยใช้พีซีโน้ตบุ๊ค ThinkPad หากแบตเตอรี่ของคุณอยู่ในขอบข่ายเรียกคืน ระบบจะแสดงคำแนะนำในการขอแบตเตอรี่สำหรับเปลี่ยน .

   คลิกลิงค์ด้านล่างเพื่อเรียกใช้โซลูชันอัตโนมัติ หรือคลิก คำแนะนำพิเศษ , หากคุณต้องการทำตามคำแนะนำแบบทีละขั้น


   หมายเหตุ : หากคุณเรียกใช้โซลูชันอัตโนมัติอีกครั้ง Lenovo Battery Program - InstallShield Wizard จะปรากฏขึ้น .
   • เลือก ซ่อมแซม เพื่อเรียกใช้โซลูชันอัตโนมัติอีกครั้ง .
   • เลือก เอาออก เพื่อลบโซลูชันอัตโนมัติออกจากระบบของคุณ .
   คำแนะนำสำหรับการถอดและติดตั้งแบตเตอรี่
   คำแนะนำพิเศษสำหรับการใช้โซลูชันอัตโนมัติ
   • พิมพ์เพจนี้เพื่อให้คุณสามารถทำตามคำแนะนำขณะที่โซลูชันอัตโนมัติทำงานได้
   • หลังจากที่พิมพ์คำแนะนำแล้ว ให้เรียกใช้โซลูชันอัตโนมัติ
   • การดาวน์โหลดไฟล์: เลือก เรียกใช้ (หากต้องการเลือก บันทึก คุณต้องจดตำแหน่งที่คุณบันทึกไฟล์ไว้ แล้วคลิกสองครั้งที่ไฟล์นั้นเพื่อเปิดใช้) หน้าต่างแสดงความคืบหน้าจะปรากฏขึ้น ซึ่งจะบอกว่าการดาวน์โหลดไฟล์มีความคืบหน้าเท่าใด
   • เมื่อดาวน์โหลดเสร็จสมบูรณ์แล้ว หน้าต่างกล่องโต้ตอบจะถามว่า "คุณต้องการเรียกใช้ไฟล์นี้หรือไม่" เลือก เรียกใช้
   • หน้าต่าง InstallShield Wizard จะปรากฏขึ้น คลิก ติดตั้ง เพื่อติดตั้งโซลูชันอัตโนมัติ เบราเซอร์เริ่มต้นของคุณจะเปิดขึ้นและแสดงเพจที่ระบุว่าการเรียกคืนมีผลกับคุณหรือไม่
   • หน้าต่าง InstallShield สุดท้ายจะปรากฏขึ้น คลิก ติดตั้ง เพื่อสิ้นสุดการติดตั้ง
   โซลูชันอัตโนมัติจะรวบรวมข้อมูลที่จำเป็นเพื่อระบุว่าแบตเตอรี่ของคุณถูกเรียกคืนหรือไม่ เมื่อเสร็จสิ้นการดำเนินการแล้ว เบราเซอร์เริ่มต้นของคุณจะเปิดขึ้น เพจที่ปรากฏจะบอกคุณว่าจำเป็นต้องเปลี่ยนแบตเตอรี่ของคุณหรือไม่ หากจำเป็น จะมีตัวเลือกสำหรับการเปลี่ยนแบตเตอรี่ของคุณปรากฏขึ้น

   Expand or Collapse this section คำแนะนำสำหรับการถอนการติดตั้งโซลูชันอัตโนมัติ
   Note: Uninstalling the automated solution is optional.
   For Microsoft Windows XP/7/8
   1. Launch Windows XP/7/8. Log in as a user with Administrator authority.
   2. For Windows XP/7/8 with classic Start menu, click Start, select Settings, and then click Control Panel.
    All others click Start and then click Control Panel.
   3. For Windows XP/7/8 with classic Control Panel view, double-click Add or Remove Programs.
    All others click Add or Remove Programs.
   4. Select Lenovo Battery Program.
   5. Click Change/Remove.
   6. Restart the system.
   คำแนะนำพิเศษหากไม่สามารถใช้โซลูชันอัตโนมัติ
   ขั้นตอนต่อไปนี้มีไว้สำหรับผู้ที่ไม่สามารถเรียกใช้เครื่องมืออัตโนมัติเท่านั้น การตอบกลับจะช้ากว่าปกติในกรณีที่ใช้แบบฟอร์มคำขอด้วยตนเอง และคุณยังอาจได้รับแบตเตอรี่สำหรับเปลี่ยนช้ากว่าปกติ หากมีเหตุจำเป็น

   ลิงค์ ไปยังแบบฟอร์มคำขอด้วยตนเอง 

   คำถามที่ถามบ่อยสำหรับเว็บเพจ www.lenovo.com/batteryprogram2014

   คำถาม 1 พีซีโน้ตบุ๊ค ThinkPad รุ่นใดบ้างที่มีผลกับการเรียกคืน
   คำตอบ: ลูกค้าที่ซื้อ ThinkPad หรือแบตเตอรี่เสริม หรือเปลี่ยนแบตเตอรี่ ในช่วงระหว่างเดือนกุมภาพันธ์ 2010 และเดือนมิถุนายน 2012 อาจมีแบตเตอรี่ที่ต้องเรียกคืน ด้านล่างต่อไปนี้คือรายชื่อรุ่นที่อาจใช้แบตเตอรี่เหล่านี้

   • Edge 11, Edge 13, Edge 14, Edge 15, Edge 120, Edge 125, Edge 320, Edge 325, Edge 420, Edge 425, Edge 430, Edge 520, Edge 525, Edge 530
   • X200, X201, X200S, X201S, X220, X220T, X100E, X120E, X121E, X130E, X131E 
   • T410, T420, T510, T520
   • W510, W520
   • L412, L420/421, L512, L520

   คำถาม 2 ฉันจะทราบได้อย่างไรว่าได้มีการเรียกคืนแบตเตอรี่ของฉันหรือไม่
   คำตอบ: ไปที่ www.lenovo.com/batteryprogram2014 เพื่อตรวจดูว่าแบตเตอรี่ของคุณถูกเรียกคืนหรือไม่ 

   คำถาม 3 หากแบตเตอรี่ของฉันถูกเรียกคืน ฉันจะต้องเสียค่าเปลี่ยนแบตเตอรี่เท่าไหร่
   คำตอบ: Lenovo จะเปลี่ยนแบตเตอรี่ที่ถูกเรียกคืนโดยไม่คิดค่าใช้จ่าย 

   คำถาม 4 ฉันต้องส่งคืนแบตเตอรี่ที่บกพร่องของฉันหรือไม่
   คำตอบ: ไม่ต้อง อย่างไรก็ตาม การรับแบตเตอรี่ชิ้นใหม่ไว้ หมายความว่าคุณต้องรับผิดชอบในการรีไซเคิลแบตเตอรี่ชิ้นเดิมด้วยวิธีที่ถูกต้อง

   คำถาม 5  หากแบตเตอรี่ของฉันถูกเรียกคืน ฉันจะต้องรอแบตเตอรี่ใหม่นานเท่าใด
   คำตอบ: โดยปกติ เราจะดำเนินการตามคำขอและจัดส่งให้ภายใน 3 วันทำการ เวลาในการขนส่งจะแตกต่างกันไปขึ้นอยู่กับประเทศ 

   คำถาม 6 หากแบตเตอรี่ของฉันถูกเรียกคืน ฉันจะใช้เครื่องของฉันต่อไประหว่างรอแบตเตอรี่สำหรับเปลี่ยนคืนใหม่ได้หรือไม่
   คำตอบ: หากแบตเตอรี่ของคุณถูกเรียกคืนและคุณต้องการใช้พีซีโน้ตบุ๊ค ThinkPad ต่อไปอย่างปลอดภัย โปรดดำเนินการดังนี้ 1) ปิดเครื่อง 2) ถอดแบตเตอรี่ออก และ 3) เสียบเครื่องกับอะแดปเตอร์ AC 

   คำถาม 7 การใช้แบตเตอรี่ของยี่ห้ออื่นในเครื่องของฉัน จะปลอดภัยหรือไม่
   คำตอบ: เราไม่ทราบว่าแบตเตอรี่จากตลาดที่เรียกว่า “ตลาดสีเทา“ มีความปลอดภัยหรือไม่ และเราเคยมีเหตุการณ์เกี่ยวกับแบตเตอรี่ประเภทนี้  เราขอแนะนำลูกค้าให้ใช้เฉพาะแบตเตอรี่จาก Lenovo ในผลิตภัณฑ์ของเรา หรือจากผู้จัดจำหน่ายที่ได้รับการรับรองเท่านั้น 
    
   คำถาม 8 การใช้ ThinkPad บนเครื่องบินจะปลอดภัยหรือไม่ 
   คำตอบ: เราปล่อยให้ประเด็นเรื่องความปลอดภัยของสายการบินเป็นหน้าที่ของสายการบิน  หากแบตเตอรี่ของคุณถูกเรียกคืน ไม่ว่าคุณจะใช้อยู่บนเครื่องบินหรือไม่ Lenovo ขอแนะนำให้คุณถอดแบตเตอรี่ออกและใช้อะแดปเตอร์ AC จ่ายไฟให้กับโน้ตบุ๊ค ThinkPad ของคุณ 

   คำถาม 9  เพราะเหตุใด คุณจึงต้องดำเนินการเรียกคืน
   คำตอบ:เราได้รับทราบว่ามีปัญหาเกิดขึ้นเล็กน้อย  เราให้ความสำคัญกับความปลอดภัยสาธารณะเป็นอันดับหนึ่ง และเราสรุปว่าในกรณีนี้ควรมีการเรียกคืน

   คำถาม 10  ฉันจะติดตั้งแบตเตอรี่ใหม่ได้อย่างไร

   คำถาม 11 มีการรับประกันแบตเตอรี่ที่เปลี่ยนใหม่หรือไม่ 
   คำตอบ: แบตเตอรี่ที่เปลี่ยนใหม่มีการรับประกันแบบจำกัดเป็นเวลา 90 วัน เมื่อต้องการลงทะเบียนเพื่อขอใช้สิทธิเรียกร้อง โปรดส่งอีเมลมาที่ battery@lenovo.com พร้อมด้วยหมายเลขยืนยันการสั่งซื้อ บาร์โค้ด 22 หลักของแบตเตอรี่ที่เปลี่ยนใหม่ และรายละเอียดของข้อผิดพลาด

   คำถาม 12 การเรียกคืนเพิ่มเติมจากเดิมคืออะไร
   คำตอบ Lenovo คอยสอดส่องความล้มเหลวของแบตเตอรี่อยู่เสมอ หลังจากการเรียกคืนครั้งแรก มีการรายงานความล้มเหลวเพิ่มเติมในช่วงวันที่ผลิตที่เฉพาะเจาะจง ถึงแม้ว่าการรายงานนี้จะพบเป็นจำนวนน้อย แต่ Lenovo ให้ความสำคัญกับความปลอดภัยสาธารณะเป็นอันดับหนึ่ง และเราสรุปว่าควรมีการเรียกคืนเพิ่มขึ้นในกรณีนี้

   Search

   ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่?

   ส่งคำแนะนำช่วยปรับปรุงไซต์นี้.

   • Alias ID:
   • Document ID: HF004122
   • Last Updated :09 Jul 2015
   • © 2016 Lenovo