Unsupported Browser Detected: Dear user, the browser you’re currently using is not supported by this website. Please click here for more information about the browsers we support and how to obtain them.

การเรียกคืนแบตเตอรี่

เลือกภาษาที่ต้องการจากรายการต่อไปนี้ :
· 简体中文 · Bahasa Indonesia · 한글 · Suomi
· 繁體中文 · Français · Bahasa Melayu · 日本語
· Dansk · עברית · Português · русский язык
· Deutsch · हिंदी · Svenska · English
· Español · Italiano · ภาษาไทย · Việt
· українська · Nederlands
เรียน ลูกค้า Lenovo

วันที่ 21 เมษายน 2015 -- Lenovo ได้ทำการเรียกคืนเพิ่มเติมตั้งแต่วัน 27 มีนาคม 2014 โดยร่วมมือกับคณะกรรมการคุ้มครองความปลอดภัยของผู้บริโภค (CPSC) Lenovo กำลังดำเนินการขอเรียกคืนแบตเตอรี่ลิเธียมไอออนประมาณ 200,000 ชุดในสหรัฐอเมริกาและแคนาดาด้วยความสมัครใจ  แบตเตอรี่เหล่านี้ผลิตมาสำหรับใช้กับคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ค ThinkPad ซึ่งมีการจัดส่งในช่วงระหว่างเดือนกุมภาพันธ์ 2010 และเดือนมิถุนายน 2012 เพื่อความปลอดภัยของผู้ใช้ Lenovo จะมอบแบตเตอรี่สำหรับเปลี่ยนให้ลูกค้าใช้แทนแบตเตอรี่ทั้งหมดที่ถูกเรียกคืนโดยไม่คิดค่าใช้จ่าย

ดู คำถามที่พบบ่อยเกี่ยวกับการเรียกคืนแบตเตอรี่

Lenovo จำหน่ายแบตเตอรี่ไปพร้อมกับคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊คเครื่องใหม่ หรือจำหน่ายแยกต่างหากเป็นอุปกรณ์เสริมหรือเป็นแบตเตอรี่สำหรับเปลี่ยน ตามรุ่นที่ระบุด้านล่างนี้ 
 • Edge 11, Edge 13, Edge 14, Edge 15, Edge 120, Edge 125, Edge 320, Edge 325, Edge 420, Edge 425, Edge 430, Edge 520, Edge 525, Edge 530
 • X200, X201, X200S, X201S, X220, X220T, X100E, X120E, X121E, X130E, X131E  
 • T410, T420, T510, T520
 • W510, W520
 • L412, L420/421, L512, L520
คุณควรปิดเครื่อง ถอดแบตเตอรี่ออก และจ่ายไฟ ThinkPad ด้วยการเสียบอะแดปเตอร์ AC และสายไฟเท่านั้นจนกว่าจะได้รับแบตเตอรี่สำหรับเปลี่ยน

Lenovo ขออภัยสำหรับความไม่สะดวกที่เกิดจากปัญหานี้ เราให้ความสำคัญอย่างยิ่งต่อการส่งมอบผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพเสมอมาและต่อไปในอนาคต 
โซลูชันแบบอัตโนมัติ
ในการใช้โซลูชันอัตโนมัติ คุณต้องดูเพจนี้โดยใช้พีซีโน้ตบุ๊ค ThinkPad หากแบตเตอรี่ของคุณอยู่ในขอบข่ายเรียกคืน ระบบจะแสดงคำแนะนำในการขอแบตเตอรี่สำหรับเปลี่ยน .

คลิกลิงค์ด้านล่างเพื่อเรียกใช้โซลูชันอัตโนมัติ หรือคลิก คำแนะนำพิเศษ , หากคุณต้องการทำตามคำแนะนำแบบทีละขั้น


หมายเหตุ : หากคุณเรียกใช้โซลูชันอัตโนมัติอีกครั้ง Lenovo Battery Program - InstallShield Wizard จะปรากฏขึ้น .
 • เลือก ซ่อมแซม เพื่อเรียกใช้โซลูชันอัตโนมัติอีกครั้ง .
 • เลือก เอาออก เพื่อลบโซลูชันอัตโนมัติออกจากระบบของคุณ .
คำแนะนำสำหรับการถอดและติดตั้งแบตเตอรี่
คำแนะนำพิเศษสำหรับการใช้โซลูชันอัตโนมัติ
 • พิมพ์เพจนี้เพื่อให้คุณสามารถทำตามคำแนะนำขณะที่โซลูชันอัตโนมัติทำงานได้
 • หลังจากที่พิมพ์คำแนะนำแล้ว ให้เรียกใช้โซลูชันอัตโนมัติ
 • การดาวน์โหลดไฟล์: เลือก เรียกใช้ (หากต้องการเลือก บันทึก คุณต้องจดตำแหน่งที่คุณบันทึกไฟล์ไว้ แล้วคลิกสองครั้งที่ไฟล์นั้นเพื่อเปิดใช้) หน้าต่างแสดงความคืบหน้าจะปรากฏขึ้น ซึ่งจะบอกว่าการดาวน์โหลดไฟล์มีความคืบหน้าเท่าใด
 • เมื่อดาวน์โหลดเสร็จสมบูรณ์แล้ว หน้าต่างกล่องโต้ตอบจะถามว่า "คุณต้องการเรียกใช้ไฟล์นี้หรือไม่" เลือก เรียกใช้
 • หน้าต่าง InstallShield Wizard จะปรากฏขึ้น คลิก ติดตั้ง เพื่อติดตั้งโซลูชันอัตโนมัติ เบราเซอร์เริ่มต้นของคุณจะเปิดขึ้นและแสดงเพจที่ระบุว่าการเรียกคืนมีผลกับคุณหรือไม่
 • หน้าต่าง InstallShield สุดท้ายจะปรากฏขึ้น คลิก ติดตั้ง เพื่อสิ้นสุดการติดตั้ง
โซลูชันอัตโนมัติจะรวบรวมข้อมูลที่จำเป็นเพื่อระบุว่าแบตเตอรี่ของคุณถูกเรียกคืนหรือไม่ เมื่อเสร็จสิ้นการดำเนินการแล้ว เบราเซอร์เริ่มต้นของคุณจะเปิดขึ้น เพจที่ปรากฏจะบอกคุณว่าจำเป็นต้องเปลี่ยนแบตเตอรี่ของคุณหรือไม่ หากจำเป็น จะมีตัวเลือกสำหรับการเปลี่ยนแบตเตอรี่ของคุณปรากฏขึ้น

Expand or Collapse this section คำแนะนำสำหรับการถอนการติดตั้งโซลูชันอัตโนมัติ
Note: Uninstalling the automated solution is optional.
For Microsoft Windows XP/7/8
 1. Launch Windows XP/7/8. Log in as a user with Administrator authority.
 2. For Windows XP/7/8 with classic Start menu, click Start, select Settings, and then click Control Panel.
  All others click Start and then click Control Panel.
 3. For Windows XP/7/8 with classic Control Panel view, double-click Add or Remove Programs.
  All others click Add or Remove Programs.
 4. Select Lenovo Battery Program.
 5. Click Change/Remove.
 6. Restart the system.
คำแนะนำพิเศษหากไม่สามารถใช้โซลูชันอัตโนมัติ
ขั้นตอนต่อไปนี้มีไว้สำหรับผู้ที่ไม่สามารถเรียกใช้เครื่องมืออัตโนมัติเท่านั้น การตอบกลับจะช้ากว่าปกติในกรณีที่ใช้แบบฟอร์มคำขอด้วยตนเอง และคุณยังอาจได้รับแบตเตอรี่สำหรับเปลี่ยนช้ากว่าปกติ หากมีเหตุจำเป็น

ลิงค์ ไปยังแบบฟอร์มคำขอด้วยตนเอง 

คำถามที่ถามบ่อยสำหรับเว็บเพจ www.lenovo.com/batteryprogram2014

คำถาม 1 พีซีโน้ตบุ๊ค ThinkPad รุ่นใดบ้างที่มีผลกับการเรียกคืน
คำตอบ: ลูกค้าที่ซื้อ ThinkPad หรือแบตเตอรี่เสริม หรือเปลี่ยนแบตเตอรี่ ในช่วงระหว่างเดือนกุมภาพันธ์ 2010 และเดือนมิถุนายน 2012 อาจมีแบตเตอรี่ที่ต้องเรียกคืน ด้านล่างต่อไปนี้คือรายชื่อรุ่นที่อาจใช้แบตเตอรี่เหล่านี้

• Edge 11, Edge 13, Edge 14, Edge 15, Edge 120, Edge 125, Edge 320, Edge 325, Edge 420, Edge 425, Edge 430, Edge 520, Edge 525, Edge 530
• X200, X201, X200S, X201S, X220, X220T, X100E, X120E, X121E, X130E, X131E 
• T410, T420, T510, T520
• W510, W520
• L412, L420/421, L512, L520

คำถาม 2 ฉันจะทราบได้อย่างไรว่าได้มีการเรียกคืนแบตเตอรี่ของฉันหรือไม่
คำตอบ: ไปที่ www.lenovo.com/batteryprogram2014 เพื่อตรวจดูว่าแบตเตอรี่ของคุณถูกเรียกคืนหรือไม่ 

คำถาม 3 หากแบตเตอรี่ของฉันถูกเรียกคืน ฉันจะต้องเสียค่าเปลี่ยนแบตเตอรี่เท่าไหร่
คำตอบ: Lenovo จะเปลี่ยนแบตเตอรี่ที่ถูกเรียกคืนโดยไม่คิดค่าใช้จ่าย 

คำถาม 4 ฉันต้องส่งคืนแบตเตอรี่ที่บกพร่องของฉันหรือไม่
คำตอบ: ไม่ต้อง อย่างไรก็ตาม การรับแบตเตอรี่ชิ้นใหม่ไว้ หมายความว่าคุณต้องรับผิดชอบในการรีไซเคิลแบตเตอรี่ชิ้นเดิมด้วยวิธีที่ถูกต้อง

คำถาม 5  หากแบตเตอรี่ของฉันถูกเรียกคืน ฉันจะต้องรอแบตเตอรี่ใหม่นานเท่าใด
คำตอบ: โดยปกติ เราจะดำเนินการตามคำขอและจัดส่งให้ภายใน 3 วันทำการ เวลาในการขนส่งจะแตกต่างกันไปขึ้นอยู่กับประเทศ 

คำถาม 6 หากแบตเตอรี่ของฉันถูกเรียกคืน ฉันจะใช้เครื่องของฉันต่อไประหว่างรอแบตเตอรี่สำหรับเปลี่ยนคืนใหม่ได้หรือไม่
คำตอบ: หากแบตเตอรี่ของคุณถูกเรียกคืนและคุณต้องการใช้พีซีโน้ตบุ๊ค ThinkPad ต่อไปอย่างปลอดภัย โปรดดำเนินการดังนี้ 1) ปิดเครื่อง 2) ถอดแบตเตอรี่ออก และ 3) เสียบเครื่องกับอะแดปเตอร์ AC 

คำถาม 7 การใช้แบตเตอรี่ของยี่ห้ออื่นในเครื่องของฉัน จะปลอดภัยหรือไม่
คำตอบ: เราไม่ทราบว่าแบตเตอรี่จากตลาดที่เรียกว่า “ตลาดสีเทา“ มีความปลอดภัยหรือไม่ และเราเคยมีเหตุการณ์เกี่ยวกับแบตเตอรี่ประเภทนี้  เราขอแนะนำลูกค้าให้ใช้เฉพาะแบตเตอรี่จาก Lenovo ในผลิตภัณฑ์ของเรา หรือจากผู้จัดจำหน่ายที่ได้รับการรับรองเท่านั้น 
 
คำถาม 8 การใช้ ThinkPad บนเครื่องบินจะปลอดภัยหรือไม่ 
คำตอบ: เราปล่อยให้ประเด็นเรื่องความปลอดภัยของสายการบินเป็นหน้าที่ของสายการบิน  หากแบตเตอรี่ของคุณถูกเรียกคืน ไม่ว่าคุณจะใช้อยู่บนเครื่องบินหรือไม่ Lenovo ขอแนะนำให้คุณถอดแบตเตอรี่ออกและใช้อะแดปเตอร์ AC จ่ายไฟให้กับโน้ตบุ๊ค ThinkPad ของคุณ 

คำถาม 9  เพราะเหตุใด คุณจึงต้องดำเนินการเรียกคืน
คำตอบ:เราได้รับทราบว่ามีปัญหาเกิดขึ้นเล็กน้อย  เราให้ความสำคัญกับความปลอดภัยสาธารณะเป็นอันดับหนึ่ง และเราสรุปว่าในกรณีนี้ควรมีการเรียกคืน

คำถาม 10  ฉันจะติดตั้งแบตเตอรี่ใหม่ได้อย่างไร

คำถาม 11 มีการรับประกันแบตเตอรี่ที่เปลี่ยนใหม่หรือไม่ 
คำตอบ: แบตเตอรี่ที่เปลี่ยนใหม่มีการรับประกันแบบจำกัดเป็นเวลา 90 วัน เมื่อต้องการลงทะเบียนเพื่อขอใช้สิทธิเรียกร้อง โปรดส่งอีเมลมาที่ battery@lenovo.com พร้อมด้วยหมายเลขยืนยันการสั่งซื้อ บาร์โค้ด 22 หลักของแบตเตอรี่ที่เปลี่ยนใหม่ และรายละเอียดของข้อผิดพลาด

คำถาม 12 การเรียกคืนเพิ่มเติมจากเดิมคืออะไร
คำตอบ Lenovo คอยสอดส่องความล้มเหลวของแบตเตอรี่อยู่เสมอ หลังจากการเรียกคืนครั้งแรก มีการรายงานความล้มเหลวเพิ่มเติมในช่วงวันที่ผลิตที่เฉพาะเจาะจง ถึงแม้ว่าการรายงานนี้จะพบเป็นจำนวนน้อย แต่ Lenovo ให้ความสำคัญกับความปลอดภัยสาธารณะเป็นอันดับหนึ่ง และเราสรุปว่าควรมีการเรียกคืนเพิ่มขึ้นในกรณีนี้


 • Alias ID:
 • Document ID: HF004122
 • Last Updated :09 Jul 2015
 • © 2015 Lenovo