Lenovo ThinkSystem SR670 installing a GPU - Lenovo Support SG