Lenovo ThinkSystem DM7000 installing a power supply - Lenovo Support SG