En webbläsare vi inte stöder har upptäckts

Lenovo Support webbsidan stöds av Microsoft© Internet Explorer 10+, Mozilla Firefox 29+, Chrome 34+

   Återkallelse av batterier

   Till Lenovo-kund,

   21 april 2015 – I samarbete med Consumer Product Safety Commission (amerikanska kommissionen för konsumentproduktsäkerhet) utökar Lenovo återkallelsen som meddelades 27 mars 2014.  Dessa batterier tillverkades för bärbara ThinkPad-datorer som levererades mellan februari 2010 och juni 2012. Med allmänhetens säkerhet i åtanke erbjuder Lenovo kunder utbytesbatterier för alla återkallade batterier kostnadsfritt. 

   Visafrågor och svar om batteriåterkallelsen

   Lenovo sålde batterierna med nya bärbara datorer eller som tillvalsutrustning eller utbytesbatterier för modeller som visas i listan nedan. 
   • Edge 11, Edge 13, Edge 14, Edge 15, Edge 120, Edge 125, Edge 320, Edge 325, Edge 420, Edge 425, Edge 430, Edge 520, Edge 525, Edge 530
   • X200, X201, X200S, X201S, X220, X220T, X100E, X120E, X121E, X130E, X131E 
   • T410, T420, T510, T520
   • W510, W520
   • L412, L420/421, L512, L520
   Tills dess att ett utbytesbatteri levereras bör du stänga av systemet, ta bort batteriet och endast starta ThinkPad-datorn genom att ansluta nätadaptern och nätsladden.

   Lenovo ber om ursäkt för olägenheter som den här återkallelsen orsakar. Att leverera kvalitetsprodukter har alltid varit, och fortsätter att vara, vår främsta prioritering. 
   Automatiserad lösning
   Om du vill använda vår automatiserade lösning måste du visa den här sidan med en bärbar ThinkPad-dator. Om ditt batteri omfattas av återkallelsen visas instruktioner för hur du beställer ett utbytesbatteri.

   Starta den automatiserade lösningen genom att klicka på länken nedan. Du kan även klicka på specialanvisningar,om du föredrar steg-för-steg-instruktioner.


   Obs!: Om du kör den automatiserade lösningen igen visas Lenovo Battery Program - InstallShield Wizard.
   • markera RepareraKör den automatiserade lösningen igen genom att.
   • markera Ta bort Ta bort den automatiserade lösningen från ditt system genom att.
   Specialanvisningar för vår automatiserade lösning
   • Skriv ut den här sidan så att du kan följa anvisningarna när du kör lösningen.
   • Kör lösningen efter att du har skrivit ut anvisningarna.
   • En filhämtning: välj Kör. (Om väljer Spara måste du välja var du vill spara filen och köra filen genom att dubbelklicka på den.) Ett förloppsfönster visas där du ser filhämtningens förlopp.
   • När nedladdningen är slutförd visas dialogfönstret ”Vill du köra den här filen?” Välj Kör.
   • Ett InstallShield Wizard-fönster visas. Installera den automatiserade lösningen genom att klicka på Installera. Din förvalda webbläsare startas och visar en sida där du kan se om du berörs eller inte.
   • Ett sista InstallShield-fönster visas. Slutför installationen genom att klicka på Slutför.
   Den automatiserade lösningen hämtar den information som behövs för att fastställa om ditt batteri berörs av återkallelsen. När åtgärden har slutförts visas din förvalda webbläsare. På sidan som visas ser du om ditt batteri måste bytas ut. Om det måste bytas ut visas utbytesalternativen.

   Expand or Collapse this sectionAnvisningar för hur du avinstallerar den automatiserade lösningen
   Note: Uninstalling the automated solution is optional.
   For Microsoft Windows XP/7/8
   1. Launch Windows XP/7/8. Log in as a user with Administrator authority.
   2. For Windows XP/7/8 with classic Start menu, click Start, select Settings, and then click Control Panel.
    All others click Start and then click Control Panel.
   3. For Windows XP/7/8 with classic Control Panel view, double-click Add or Remove Programs.
    All others click Add or Remove Programs.
   4. Select Lenovo Battery Program.
   5. Click Change/Remove.
   6. Restart the system.
   Specialinstruktioner om den automatiserade lösningen inte kan användas
   Följande process är endast avsedd för de som inte kan köra det automatiserade verktyget. Om det manuella formuläret för begäran används kommer svaret att bli något försenat och leveransen av ditt utbytesbatteri kan också försenas.

   Länk till anvisningar
   Frågor och svar om webbsidan www.lenovo.com/batteryprogram2014
   Fråga 1 Vilka bärbara ThinkPad-modeller berörs av återkallelsen?
   A. Kunder som köpte en ThinkPad eller ett utbytesbatteri mellan februari 2010 och juni 2012 kan ha ett batteri som berörs av återkallelsen. Nedan finns en lista med system som dessa batterier kan ha levererats med.

   • Edge 11, Edge 13, Edge 14, Edge 15, Edge 120, Edge 125, Edge 320, Edge 325, Edge 420, Edge 425, Edge 430, Edge 520, Edge 525, Edge 530
   • X200, X201, X200S, X201S, X220, X220T, X100E, X120E, X121E, X130E, X131E 
   • T410, T420, T510, T520
   • W510, W520
   • L412, L420/421, L512, L520

   Fråga 2 Hur kan jag ta reda på om mitt batteri återkallas?
   A. Ta reda på om ditt batteri berörs av återkallelsen genom att gå till www.lenovo.com/batteryprogram2014. 

   F3. Hur mycket kostar bytet om mitt batteri återkallas?
   A. Lenovo ersätter de återkallade batterierna utan kostnad. 

   F4. Måste jag återlämna mitt defekta batteri?
   A. Nej, men genom att ta emot ett utbytesbatteri samtycker du till att återvinna ditt gamla batteri på ett godkänt sätt.

   F5.  Hur länge måste jag vänta på ett nytt batteri om mitt batteri återkallas?
   A. Beställningar behandlas och levereras vanligtvis inom 3 arbetsdagar. Leveranstider kan variera beroende på land. 

   F6. Kan jag fortsätta använda mitt system när jag väntar på mitt nya batteri om mitt gamla batteri återkallas?
   A. Om ditt batteri har återkallats kan du fortsätta att säkert använda din bärbara ThinkPad-dator genom att 1) stänga av systemet, 2) ta bort batteriet och 3) använda din dator med en nätadapter. 

   F7. Är det säkert att använda ett batteri från en annan leverantör i mitt system?
   A. Det är inte känt hur säkra batterier från den ”grå marknaden” är och vi har stött på problem med den typen av batterier.  Vi uppmuntrar kunder till att endast använda batterier från Lenovo eller auktoriserade återförsäljare av våra produkter. 
    
   F8. Är det säkert att använda en ThinkPad på ett flygplan? 
   A. Vi lämnar frågan om flygplanssäkerhet till flygbolagen.  Om ditt batteri berörs av återkallelsen rekommenderar Lenovo att du tar bort batteriet och startar din bärbara ThinkPad-dator med en nätadapter oavsett om du befinner dig på ett flygplan eller inte. 

   F9.  Vad ledde till återkallelsen?
   A. Vi uppmärksammades på ett mindre antal incidenter.  Vår första prioritering är allmänhetens säkerhet och vi kom fram till att en återkallelse var lämplig i det här fallet.


   F10.  Hur installerar jag mitt nya batteri?

   F11. Har utbytesbatteriet garanti? 
   A. Utbytesbatteriet har en 90 dagar lång garanti. Registrera en fordran genom att skicka ett e-postmeddelande till battery@lenovo.com med det ursprungliga bekräftelsenumret, utbytesbatteriets 22-siffriga streckkod och en beskrivning av felet.

   F12. Varför utökas den ursprungliga återkallelsen?
   A. Lenovo övervakar ständigt alla batterifunktionsfel. Efter den första återkallelsen rapporterades ytterligare fel inom specifika datumintervall för tillverkningen. Antalet rapporter är litet, men Lenovos högsta prioritering är allmänhetens säkerhet och vi kom fram till att en utökning av återkallelsen var lämplig i det här fallet.

   Search

   Var den här informationen användbar??

   Dina synpunkter hjälper till att förbättra webbplatsen.

   • Alias ID:
   • Document ID: HF004122
   • Last Updated :09 Jul 2015
   • © 2016 Lenovo