Номер модели 3837-A4U и 3839-A4U имеют ошибки CPU и конфигурации - IBM System x3850 X6 - Lenovo Support RU