LEN-7814 Lenovo Solution Centerの任意プロセスの終了、および特権を持たないローカルユーザーによる任意コードの実行 - Lenovo Support RU