Zasady usług gwarancyjnych


Oświadczenia o ograniczonej gwarancji

Omówienie ograniczonej gwarancji na sprzedawane produkty Lenovo.

Uwaga: 

  1. Okres gwarancji na wszystkie baterie, rysiki i pióra cyfrowe jest ograniczony do 12 miesięcy, chyba że określono inaczej. Oznacza to, że Lenovo będzie bezpłatnie świadczyć usługi gwarancyjne w odniesieniu do baterii, rysików i piór cyfrowych w trakcie 12-miesięcznego okresu gwarancji.
  2. Usługi gwarancyjne mogą nie być dostępne w każdej lokalizacji, mogą też różnić się w poszczególnych lokalizacjach.
  3. W przypadku akcesoriów należy zachować dowód zakupu i opakowanie, ponieważ mogą być one konieczne do skorzystania z usług gwarancyjnych.

Umowa licencyjna Lenovo


Umowa serwisu gwarancyjnego


Umowa ochrony przed przypadkowymi uszkodzeniami


Umowa dotycząca zaawansowanych usług wymiany na miejscu

Omówienie warunków Umowy dotyczącej zaawansowanych usług wymiany na miejscu

Wymiana wyświetlacza LCD z powodu wadliwych pikseli

Omówienie wymiany wyświetlacza LCD z powodu wadliwych pikseli