Etapy demontażu i instalacji złącza DC-in, pokrywy dolnej, wentylatora, piórnika digitizera i zespołu przełącznika pióra - Think Pad X220 Tablet i tablet X220i - Lenovo Support PL