Lokalizowanie głównych komponentów FRU i CRU - Think Centre M93 (typ 10A4, 10A5) M93p (typ 10AA, 10AB) (niewielki współczynnik kształtu) - Lenovo Support PL