Post jest przerywany komunikatem o stanie driver 1789 lub 1942 — Lenovo ThinkSystem - Lenovo Support PL