Windows 2022: Wake-on-LAN nie działa z ThinkSystem 10Gb SFP+ LOM — Lenovo ThinkSystem - Lenovo Support PL