Jak zaktualizować oprogramowanie układowe i sterowniki w węzłach klastra podczas tworzenia klastra HCI Azure Stack przy użyciu natywnego zarządzania systemem operacyjnym - Lenovo Support PL