UPS NMC 46M4112 rejestruje „limit czasu WatchDog dla wątku 0” w dziennikach zdarzeń systemowych - Lenovo System x - Lenovo Support PL