Porty InfiniBand nie są aktywne po połączeniu z menedżerem podsieci z systemem Mellanox OFED w wersji 5.2-1.0.4.0 / 1Q21 - IBM System Cluster 1350 - Lenovo Support PL