GSS: polecenie gpfs.snap przekroczyło limit czasu dla polecenia „lspci -vv” - klaster Lenovo Scalable Infrastructure (LeSI) (1410) - Lenovo Support PL