Wpisywanie daty w polu filtra w LXCO nie działa zgodnie z oczekiwaniami - Lenovo LXCO - Lenovo Support PL