LXCA pokazuje profil niezgodny podczas konfigurowania Emulex VFA 5.2 jako trybu Virtual Fabric - Lenovo Server i Lenovo ThinkSystem - Lenovo Support PL