Kopiowanie w ThinkSystems rozpoczyna się po wykryciu PFA - Lenovo ThinkSystem - Lenovo Support PL