VMware: VM rozłącza się, gdy wiele vNIC na tym samym przełączniku - Lenovo System x i Storage - Lenovo Support PL