Wymagane minimalne oprogramowanie układowe dla karty RAID 530-8i PCIe 12Gb dla pojedynczego serwera AMD - Lenovo Think System SR635 i Lenovo Think System SR655 - Lenovo Support PL