Uszkodzony przełącznik ENOS zarządza pracą jest postrzegany zarówno jako uruchomiony, jak i zatrzymany ze statusem błędu na karcie zadań - Lenovo Think System - Lenovo Support PL