Identyfikator zdarzenia UEFI „FQXSFMA0001M” pokazuje niespójny poziom istotności z definicją w dokumencie listy zdarzeń UEFI - Lenovo Think System - Lenovo Support PL