Użytkownicy nie mogą używać LXCA do zarządzania serwerami pamięci masowej z adresem IP skonfigurowanym w środowisku serwera DNS użytkowników - Pamięć masowa Lenovo Think System DE - Lenovo Support PL