Instalacja sterownika NVIDIA GPU M60 lub aktualizacja sterownika za pomocą vSphere ESXi 6.5 kończy się niepowodzeniem. - Lenovo Support PL