LAN na płycie głównej nie wyświetla spójnego nazewnictwa dla każdego portu - Flex Component x240 Compute Node (8737) - Lenovo Support PL