Nieprzesłanie pliku konfiguracyjnego dla urządzeń przełączających, gdy lista istniejących plików konfiguracyjnych jest pusta - Lenovo Think System - Lenovo Support PL