Wdrażanie systemu Windows 2016 / Windows 2012R2 na Think System może zakończyć się niepowodzeniem w trybie LXCA VLAN, z kartą Intel - Lenovo Think System - Lenovo Support PL