Nie można uruchomić Think System z kartami Intel Omni-Path - Lenovo Think System i Lenovo Server - Lenovo Support PL