Null problem wyjątku, gdy długość ID użytkownika ID jest większa niż 16 znaków w interfejsie użytkownika LXCA - Lenovo XClarity Administrator - Lenovo Support PL