ISO utworzone przez BoMC może nie zostać uruchomione przy użyciu funkcji obrazu IMM2 do zdalnego pulpitu - Lenovo Server i Lenovo Think System - Lenovo Support PL